PUHE JULKISTAMISEN YHTEYDESSÄ 3.5.2009

 

RISTO RYTIÄ ESITTÄVÄ RINTAKUVAVEISTOS

 

Taiteilijana haasteeni sekä samalla lähtökohtani tekemieni teosten suhteen on henkilökohtainen näkökulma luomaani taideteokseen. Risto Rytiä esittävän veistostilauksen saadessani uppouduinkin ensi töikseni kaikkeen siihen kirjoitettuun materiaaliin, mitä hänestä kirjaston ja internetin kautta löysin. Ympäröin tulostamillani ja kirjoista kopioimillani Rytiä esittävillä kuvilla työhuoneeni seinät, sekä pidin kuvia esillä kotonani koko luovan prosessin ajan. Käytännössä jo ennen luonnoksen aloittamista tein koko ajan ajatustyötä Rytin olemuksesta henkilönä pystyäkseni kuvaamaan hänet veistoksena. Veistokseenhan pelkistyy yksi hetki, yksi ainoa ilme, ikä, tapahtuma historiassa. Tämä on valinta, jota mielelläni avaan, tämä on avain tähän Risto Rytiä esittävään näköisveistokseeni, inspiraationi ja lähtökohtani.

 

Rytiä taideteoksen lähtökohtana tarkastellessani ihastuin välittömästi hänen veistoksellisiin, vahvoihin kasvonpiirteisiinsä. Samalla hänen erityinen, läpitunkevan viisas katseensa samanaikaisessa herkkyydessään kaikkien hänestä otettujen kuvien historian kautta puhutteli minua. Mietin, miten kuvastaisin hänen ilmeisen päämäärätietoista luonnettaan samalla tuoden esiin sen älykkään ja tosiaalta dynaamisen Rytin, joka jo lyseoaikanaan sai täydet pisteet niin matematiikasta kuin liikunnastakin, ja joka vietti lomansakin kirjojen parissa.

 

Historian sivuja selaillessani Rytin myöhemmät merkittävät saavutukset tulkitsin osaksi hänen kykyään keskittää voimansa ja toimia itsenäisesti samalla sivistäen itseään lakkaamatta. Esimerkiksi 1930 –luvun laman selviytymisprosessissa hänen kykynsä nähdä rohkeasti metsä puilta merkittävien kansainvälisten talousyhteyksien luomisessa ja samalla 1939 hänen vastuuntuntoisesti hyväksymänsä nimittäminen talvisodan pääministeriksi perustivat taiteellisen näkemykseni peruskallion Rytiä luonnostellessani.

 

Tätä voimakkuutta ja periksiantamattomuutta halusin korostaa Rytiä esittävässä veistoksessani, ja tätä kautta päädyin esittämään tulevaisuuteen varmasti katsovan, ryhdikkään Rytin. Viitteellisinä aikajanana aloin pitää juuri 1930 –lukua. Tapahtumallisesti veistoksen olemuksen luomisen lähtökohdaksi nostin vuoden 1927, jolloin hänen toimintansa Suomen Pankin pääjohtajana oli keskeisiä päätöksiä täynnä. Samana vuotena hän toimi myös Helsingin kaupunginvaltuustossa. Taiteellisena näkemyksenäni suuntasin hänen symbolista katsettaan vuoteen 1940, jolloin Ryti allekirjoitti Moskovan rauhanratkaisun 13.maaliskuuta, joka johti osaltaan hänen presidenttiytensä kansainväliseenkin hyväksymiseen Kyösti Kallion luovuttua tehtävästään sairauden vuoksi saman vuoden joulukuussa.

 

Risto Rytin elämään ja toimintaan perehtyminen on ollut hyvin mielenkiintoista ja antoisaa. Olen pyrkinyt ikäänkuin sisäistymään Rytin maailmaan voidakseni kuvata sen oikean hetken sillä oikealla ilmeellä, katseen suunnalla ja tunnistettavuudella pelkistäen tämän veistoksen hetken heijastamaan kaikkea sitä, mitä hän Suomen historiassa merkitsee. Kiitän saamastani luottamuksesta kuvanveistäjänä, sekä hienosta mahdollisuudesta ja haasteesta luoda kuva tämän päivän Risto Rytistä.

 

Lopuksi Haluan vielä suomalaisena kulttuuritoimijana huomauttaa, että olihan juuri Risto Ryti, joka oli yhtenä ensimmäisistä perustamassa Suomen kulttuurirahastoa, sekä toimi aluksi rahaston kunniaesimiehenä. Kiitos.